Kategorie: Zaměstnání

Životopis | Tipy a triky

Životopis je nejdůležitější částí pro úspěšný kontakt s firmou kde se ucházíme o pracovní pozici. První dojem je velmi důležitý. Abychom Vám pomohli sestrojit co nejúspěšnější životopis přinášíme Vám seznam jednotlivých kroků, na které si dejte pozor. Představte si sami sebe v úloze zaměstnavatele a zamyslete se nad tím, co by jste při čtení životopisu nejraději slyšel a na co zaměříte nejvíce pozornost.

Určitě doporučuji psát stručné, výstižné a stručné texty. Je statisticky dokázáno, že životopis napsaný na 2 a více stran má mnohem menší procento uspět.

1. Kontaktní údaje
jméno a příjmení – nepoužívejte nicky, iniciály ani oslovení slečna, paní…
adresa – uveďte svoji korespondenční adresu aby Vás šlo úspěšně kontaktovat
telefon – doporučuji uvést své mobilní číslo
e-mailová adresa – pokud nemáte zařiďte si nějakou slušnou e-mailovou adresu. Poukazuje to na vaši technickou zralost.

Ostatní údaje bych již neuváděl. Nejste povinni. Mohlo by dojít k Vaší diskriminaci v případě věku u ženy (ta určitě půjde na mateřskou tu nechceme…)

2. Vzdělání
Informace o Vašem dosaženém vzdělání uvádějte od nejnovějších po nejstarší. U každé položky uvádějte časové údaje jak dlouho jste studovali, název školy, obor, maturita. (základní školu nemusíte uvádět. Bere se to za samozřejmost)

3. Pracovní zkušenosti
Opět dodržujte sled od nejnovějších údajů. Uveďte také odkdy dokdy zaměstnání trvalo, název zaměstnavatele, místo a název pozice. Doporučuji i blíže specifikovat náplň práce. Pokud jste v jedné firmě pracovali na několika pozicích, uveďte také jednotlivé pozice.

4.  Další vzdělávání
Tento bod je velmi často opomíjen. Přitom na to zaměstnavatelé kladou velký důraz. V podstatě zde máte šanci ukázat, že máte zájem se dále rozvíjet a prohlubovat svoje znalosti. Uveďte zde své rekvalifikace, absolvované kurzy, školení a podobně. (odkdy dokdy, název kurzu, místo školení…)

5. Jazykové znalosti
V dnešní době platí, že jazyková gramotnost je nutností. Proto uveďte jaký jazyk ovládáte a na jaké úrovni. Rozlišují se čtyři různé stupně znalosti jazyka: pasivní, slovem a písmem, aktivní komunikace, odborná terminologie.

6. Další schopnosti
V tomto bodě se uvádějí údaje týkající se následujících oblastí:
Řidičský průkaz – skupina (malý motocykl nemusíte uvádět)
Ovládání PC - uveďte všechny PC programy, které ovládáte, i s příslušnou úrovní (základní znalost, uživatelská znalost, administrátorská úroveň).  Stejně jako jazyk i zde je u zaměstnavatele v dnešní době požadována jistá gramotnost.
Ekonomické znalosti - ovládáte-li účetnictví či vedení pokladny, uveďte to v této části.

7. Zájmy
Pro hodně personalistů tento bod vypovídá o vaší povaze. Jak trávíte svůj volný čas…(uvádíte své zájmy, aktivity…)

8. Reference
Pokud máte s bývalými zaměstnavateli dobré vztahy můžete je uvést jako své reference. Občas se stane, že váš nový potencionální zaměstnavatel obvolá a zjistí jací jste byly pracovníci.

9. Místo, datum, podpis
Mějte vždy na paměti, že datum životopis i celý životopis vždy měl být aktuální. Podpisem prohlašujete, že uvedené údaje jsou pravdivé. Zaměstnavatel Vás může podle zákona až 5 let zpětně vyhodit ze zaměstnání pokud jste mu lhal.

10. Shrnutí
Životopis vždy pište na čistý kancelářský papír formátu A4. Dbejte na estetickou úpravu aby jste usnadnili čtení. Používejte pouze  jeden typ písma bez efektů.
Ideální délka životopisu je do 2 stran. Popsaná může být vždy jen jedna strana listu. V případě, že Vaše znalosti přesahují požadovaný rozsah uveďte obsah v příloze.
Pozor v případě posílání životopisu e-mailem, používejte formát, který nezpůsobí problém s jeho otevřením (např. nový formát Office)
Snažte se pokud je to možné zaměřit obsah životopisu na práci o kterou se ucházíte. Uvést především věci, které by byly přínosem pro zaměstnavatele.
U jazykové a jiné znalosti uvádějte vždy pravdu. Může se stát, že Vás zaměstnavatel na danou znalost vyzkoušet. U svých zájmů neuvádějte nebezpečné koníčky – kdo by chtěl potencionálního sebevraha .